Monthly Archives: January 2017

วัสดุส่วนผสมในการทำเครื่องประดับ และทองคำ 18k gold

การทำเครื่องประดับสามารถทำได้จากโลหะหลายชนิด โดยโลหะที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับตามร้านจิวเวลรี่ทั่วไป ได้แก่ เงิน ทอง ทองคำขาว ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะสี คุณสมบัติ และราคาแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามการทำเครื่องประดับด้วยโลหะเหล่านี้ต้องมีการนำมาผสมกับโลหะชนิดอื่นในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของโลหะนั้นๆ ให้เหมาะสมกับการทำเครื่องประดับ เช่น ทอง 18k gold ก็คือ Gold Alloy ที่มีส่วนผสมของทอง 75%  และโลหะอื่นๆ เช่น เงิน ทองแดง สังกะสี อีก 25% เพื่อนๆ ลองมารู้จักโลหะแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะว่ามีส่วนผสมยังไงบ้าง ( Rainbow ) ทองคำหรือทอง (Yellow Gold) เป็นโลหะมีค่าที่มีสีเหลือง มีความอ่อนตัว สามารถตีเป็นแผ่น หรือดัดแปลงรูปร่างได้ง่าย มีความคงทนต่อกรดหลายชนิด … Continue reading

สินค้า