ตรวจสอบรับรองที่มีการจัดการจึงเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ

ปรึกษาด้านความปลอดภัยเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้านหน้าที่การตรวจสอบรับรอง การประเมินความเสี่ยง และโครงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ พวกเขาตอบสนองความต้องการที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถที่ไม่ได้รับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมักจะไม่เพียงพอ ทำงานหนักเกินไป ตรวจสอบรับรองและบางครั้งก็ขาดความเฉียบแหลมของภาคเอกชนในการให้คำแนะนำและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ที่ปรึกษาเหล่านี้จำเป็นขึ้นอยู่กับหน้าที่เฉพาะของพวกเขา

ตรวจสอบรับรองเป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าภาคเอกชน

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าจะมีอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจำนวนมากที่เข้าร่วมตำแหน่งและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย แต่ต้องมีการปรับอย่างมืออาชีพและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อให้ฟังก์ชันตรวจสอบรับรองมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตรวจสอบรับรองโดยพื้นฐานแล้วเป็นที่ปรึกษาที่ใช้ประสบการณ์ ความรู้ และทรัพยากรของเขาเพื่อแนะนำขั้นตอน อุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ เพื่อลดและ/หรือลดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะได้รับ

หากที่ปรึกษาถูกเรียกเข้ามาหลังจากเกิดเหตุการณ์เพื่อประเมินความรับผิดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่ปรึกษาจะทบทวนนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดหรือขาดประสิทธิภาพในขณะที่เกิดเหตุการณ์ ทบทวนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เงื่อนไขที่บังคับใช้ อุปกรณ์ทำงานหรือทำงานผิดปกติ วิดีโอเฝ้าระวัง (ถ้ามี) และข้อมูลเฉพาะเหตุการณ์อื่น ๆ ตรวจสอบรับรองและกำหนดห่วงโซ่ของเหตุการณ์หรือใคร อะไร ที่ไหน ทำไม และอย่างไร เอกสารโดยที่ปรึกษาซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่างๆ อาจมีความสำคัญต่อลูกค้าในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร

ตรวจสอบรับรองจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ตรวจสอบรับรองเพื่อบรรเทาความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดซ้ำ ที่ปรึกษามีความจำเป็นจะต้องเป็นกลางในการประเมินและข้อเสนอแนะของตน และนำเสนอข้อเท็จจริงตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นกลาง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสามารถมีหน้าที่หรือความชำนาญได้หลายอย่าง รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริหาร มาตรการตอบโต้การเฝ้าระวังทางเทคนิค เป็นต้น ฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้รวมถึงการเฝ้าระวังทางกายภาพสามารถสัมพันธ์กันได้ขึ้นอยู่กับกรณีและเหตุการณ์ที่ต้องใช้บริการของที่ปรึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพจะสามารถประเมินได้ว่าหน้าที่ใดที่จะต้องส่งผลต่อความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับลูกค้าโดยพิจารณาจากลักษณะของคดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงหรือขยายออกไป และการระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีประสิทธิภาพในความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบรับรองความซื่อสัตย์เป็นจุดเด่นของฟังก์ชันความปลอดภัยทั้งหมด ความเป็นมืออาชีพและชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anp.co.th/

บริการ

Comments are closed.