เบอร์มงคลตำนานหรือความจริง

เบอร์มงคลเป็นวิทยาศาสตร์หลอก มีการใช้งานมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว โดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีการกำหนดเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละบุคคลโดยใช้การเคลื่อนที่ของดวงดาว สิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพื่อกำหนดอนาคต เบอร์มงคลแต่ยังใช้อย่างมากในการรู้สาเหตุของปัญหาที่เป็นปัญหาที่หนักใจในแต่ละคน

ไม่มีใครรู้ว่าเบอร์มงคลเริ่มต้นเมื่อใด

แต่ผู้ปกครอง กษัตริย์ และเจ้าชายในสมัยโบราณเคยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของวิทยาศาสตร์นี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในอนาคต พวกเขาใช้คำทำนายขณะทำสงครามเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้ลิ้มรสความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ นอกจากนั้น พวกเขายังใช้คำทำนายขณะเดินทางไปแดนไกลหรือไปแต่งงาน ฯลฯ โดยพื้นฐานแล้วจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาวเคราะห์ เบอร์มงคลเป็นที่เชื่อกันว่าวัฏจักรชีวิตและโชคชะตาของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของดวงดาวเป็นส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวของวัตถุธรรมชาตินี้มีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จในการร่วมทุนหรือไม่ เบอร์มงคลจึงอ่านการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาในอนาคตของแต่ละบุคคล เนื่องจากไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเบอร์มงคลจึงถือเป็นวิทยาศาสตร์เทียม ก็ถือว่าอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่มีพื้นฐานมาจากความฉลาดของปัจเจกบุคคล เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมายา

เบอร์มงคลคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ต้องการเหตุผล

เกือบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ พวกเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเพียงตำนาน แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเชื่อคือการดำรงอยู่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ เรารู้ว่ามีพลังเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อโชคชะตาของเรา ดังนั้น การพิจารณาว่าเป็นเพียงแค่ตำนานก็ไม่สมเหตุสมผล ระดับสติปัญญาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล พวกเราบางคนมีความสามารถพิเศษหรือวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแตกต่างกัน เบอร์มงคลอยู่ในประเภทเดียวกัน พวกเขาสามารถเข้าใจการเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาวเคราะห์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปได้อย่างง่ายดาย

พวกเขาใช้พลังพิเศษในการคาดการณ์อนาคตของบุคคล นอกจากนี้ยังมีเบอร์มงคลต่างๆ ในตลาด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำความสุขและความสุขมาสู่ชีวิตผู้สิ้นหวังได้ โดยธรรมชาติแล้ว โลหะ คริสตัล และหินบางชนิดถือว่าบริสุทธิ์ เชื่อกันว่าวัตถุธรรมชาติเหล่านี้สืบทอดคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ส่งผลดีต่อโชคชะตาของเราหินธรรมชาติบางชนิดถือว่าบริสุทธิ์ อัญมณีเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือในการขจัดสิ่งเชิงลบของบ้านหรือที่ทำงาน เชื่อกันว่าวิญญาณชั่วไม่ได้เข้ามาใกล้สิ่งเหล่านี้ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงใช้เพื่อขจัดพลังงานเชิงลบและดึงดูดพลังงานบวก

เบอร์มงคล

บริการ

Comments are closed.